Verkoopsvoorwaarden

Art. 1 Onze verkopen zijn onderworpen aan de onderstaande voorwaarden welke verondersteld gekend en goedgekeurd te zijn door de koper.

Art. 2 Wij nemen alle nodige schikkingen om de leveringstermijn na te leven. Een vertraging kan in geen geval aanleiding geven tot het vernietigen van de bestelling.

Art. 3 Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor kleine afwijkingen in  de tinten van leder of stof. Zij zullen derhalve niet door de koper kunnen gecontesteerd worden.

Art. 4 Bij annulatie van een bestelling dient een rechtswege een schadeloosstelling van 30% betaald te worden.

Art. 5 Behoudens andersluidende vermeldingen zijn onze facturen strikt contant betaalbaar.

Art. 6 De acceptatie van een wissel zal geen enkele schuldvernieuwing tot gevolg hebben. Bij niet-betaling van een wissel zal zonder verder uitstel de gehele schuldvordering geëist worden.

Art. 7 Eventuele klachten dienen gemotiveerd, schriftelijk en uiterlijk binnen de  acht dagen na ontvangst van de goederen aan ons te worden geadresseerd.

Art. 8 Ingeval van niet-betaling bij de aflevering worden de goederen terug  opgeladen door onze besteldienst. De onkosten van het terug ophalen en terug afleveren in onze magazijnen, zijn ten laste van de koper.

Art. 9 Indien de meubelen langer dan 3 maanden dienen bewaard te worden is de koper verplicht bij het ingaan van de 3e maand ten minste 60% van de totale aankoopsom te betalen.

Art. 10 Een voorschot van 15% is normaal vereist. Bij gebrek aan gegeven voorschot of aan een ontoereikend voorschot is de handtekening van de klant bindend.

Art. 11 Ontvangen voorschotten op bestellingen worden in geen geval terugbetaald.

Bij gebeurlijke geschillen is enkel de rechtbank van Gent bevoegd

Winkelwagen
×